ล้มปาร์ตี้และคอนเสิร์ตทั้งหมดในประเทศไทยเนื่องจาก COVID-19

ล้มปาร์ตี้และคอนเสิร์ตทั้งหมดในประเทศไทยเนื่องจาก COVID-19

เนื่องจากมีรายงานผู้ป่วย COVID-19 ใหม่เพิ่มอีก 5 ราย ซึ่งได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 13 มีนาคม นี้ จากกระทรวงสาธารณสุข นพ. สุขุม กาญจนพิมาย ได้ทำการแถลงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจากการยืนยันนั้นทราบว่ามีการติดเชื้อจากการไปที่ประเทศเกาหลีมา 

เนื่องจากการรวมตัวของนักท่องเที่ยวและคนไทยด้วยกันนั้น สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ดังนั้นการจัดงานปาร์ตี้หรืองานสังสรรค์ในเทศกาลต่าง ๆ ก็คงจะต้องหยุดเอาไว้ก่อน เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เลวร้ายไปกว่านี้

Read more about ล้มปาร์ตี้และคอนเสิร์ตทั้งหมดในประเทศไทยเนื่องจาก COVID-19

tsection.com