สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติอ่าวคุ้งกระเบน

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พระชันษาในปี พ.ศ.2542 กรมประมง โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบนและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยดำเนินการก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในบริเวณพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าว ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามสถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้เพื่อเป็นศิริมงคลว่า “สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา”  โดยต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2545

ขอบคุณรูปภาพจาก okchanthaburi

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  มีการดำเนินงานภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยศูนย์การศึกษาพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน  จังหวัดจันทบุรี กรมประมงปฏิบัติงานจัดหาและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำทะเลที่น่าสนใจจากท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงมาจัดแสดง เพื่อผลทางด้านการศึกษาหาความรู้ และการพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนผู้สนใจโดยไม่คิดมูลค่า พร้อมทั้งจัดวิทยากรเพื่อนำบรรยายความรู้ให้กับคณะผู้เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำมีพันธุ์สัตว์น้ำแสดงทั้งหมด 36 ตู้ โดยพื้นที่ระยะที่และพื้นที่ระยะที่ 2  จำนวน 15 ตู้ รวมทั้งตู้หลอดและอุโมงค์สัตว์น้ำ ที่นำมาแสดงนี้มีถิ่นอาศัยอยู่ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนแสดงระบบนิเวศวิทยาของอ่าวคุ้งกระเบน และความสัมพันธ์ของสัตว์น้ำมีทั้งประเภทสวยงาม และสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่พบตามแนวปะการังและโขดหินตามแนวชายฝั่งชายหาดแหลมเสด็จ-ชายหาดบ้านเจ้าหลาว อาทิ เช่น ปลากะพงขาว, ปลากะพงแดง, ปลากะรัง, ปลาสินสมุทร, ปลาการ์ตูน,ปลาฉลามกบ,ปลากระเบน เป็นต้น   เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจใช้เป็นที่ศึกษาหาความรู้และทำให้เกิดความเพลิดเพลินในความสวยงามของสัตว์น้ำต่างๆ เหล่านี้ อันก่อให้เกิดจิตสำนึกรักธรรมชาติและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อไป

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 9 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.00 น. วันจันทร์ – วันอาทิตย์

โทรศัพท์   03-943-3216-8  โทรสาร 03-943-3209

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำเค็ม

เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. วันอังคาร – วันศุกร์

ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30น.  วันเสาร์ – วันอาทิตย์

ปิดบริการทุกวันจันทร์ (หากวันจันทร์ใดเป็นวันหยุดราชการจะเปิดให้บริการและจะปิดบริการในวันถัดไป)

โทรศัพท์   03-938-8116, 03-938-8025 โทรสาร 03-938-8119

Post Author: admin