Everything You Need to Know About Nakhon Phanom Illuminated Boat Procession 2019

งานประเพณีไหลเรือไฟ 2562 นครพนม

งานประเพณีไหลเรือไฟเป็นงานที่สืบทอดมายาวนาน โดยที่มาของประเพณีไหลเรือไฟนี้ ถือให้เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย หรือภาคอีสานนั้นเอง ส่วนใหญ่แล้วจะจัดในบริเวณที่อยู่ติดกับแม่น้ำ และนิยมปฏิบัติกันในเทศกาลออกพรรษาของวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม 2562

Read more about งานประเพณีไหลเรือไฟ 2562 นครพนม

อลังการทั้งวัดร่องขุน เปิดตำนานงานระดับโลก “วัดร่องขุน ไลท์ เฟส” 

ปี 2019 นี่นับว่ามีงานอีเวนท์เยอะมาก และงานใหญ่งานดีในปีนี้ที่นักท่องเที่ยวต้องเข้ามาต่อคิวชมกันอีกงานก็คืองาน วัดร่องขุน ไลท์ เฟส ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ยาวไปหนึ่งเดือนจนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ซึ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกกับงาน ปฐมบท วัดร่องขุน ไลท์ เฟส ที่ทุกท่านจะได้พบกับแสงสีเสียงและโชว์มัลติมีเดียระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ 

Read more about อลังการทั้งวัดร่องขุน เปิดตำนานงานระดับโลก “วัดร่องขุน ไลท์ เฟส” 

tsection.com